محمد دامغانی نوری

درباره من

دکتر محمد دامغانی نوری
image

دانشیار گروه آموزشی طراحی جامدات و طراحی کاربردی @ دانشکده مهندسی مکانیک

...

محقق گوگل

(1403/2/29)

استنادات

615

h-index

15

i10-index

19

مؤلفین همکار

1

اسکوپوس

(1403/2/27)

استنادات

140

مقالات

17

h-index

7

مؤلفین همکار

13

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1376-1381

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

عنوان رساله دکتری: جوشکاری انفجاری استوانه های هم محور استاد راهنما: دکتر غلامحسین لیاقت استاد مشاور: دکتر ابوالفضل درویزه

1369-1372

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

عنوان پایان نامه: تحلیل فرایند نفوذ در اهداف فلزی استاد راهنما: دکتر غلامحسین لیاقت

تجارب

مهارت ها

طراحی و ساخت دستگاه تست ضربه (هاپکینسون)

طراحی و ساخت دستگاه تست تیلور

مدل سازی فرایندهای ضربه ای

انجام کلیه تست های ضربه ای سرعت پایین خمشی، محوری و نفوذی

اولویت های پژوهشی

پلاستیسیته دینامیکی

شکست دینامیکی

جاذب های انرژی (تحت بارگذاری محوری، مایل و عرضی)

مکانیک ضربه

جوشکاری انفجاری

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/02/25
Numerical study of Energy Absorption in Aluminum Foam Sandwich Panel structures Using Drop Hammer Test
JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS(2017)
^محمد دامغانی نوری, 9111164001*
Investigation of Energy Absorption in Aluminum Foam Sandwich Panels By Drop Hammer Test: Experimental Results
Mechanics, Materials Science & Engineering(2016)
^محمد دامغانی نوری*, 9111164001
Analytical and Numerical Study of Foam-Filled Corrugated Core Sandwich Panels under Low Velocity Impact
Mechanics, Materials Science & Engineering(2016)
^محمد دامغانی نوری*, 9111164001
Numerical and Experimental Study of Energy Absorption in Aluminum Corrugated Core Sandwich Panels by Drop Hammer Test
Mechanics, Materials Science & Engineering(2017)
^محمد دامغانی نوری*, 9111164001
Multi-Objective Optimization of Kinematic Characteristics of Geneva Mechanism Using High-Tech Optimization Methods
Mechanics, Materials Science & Engineering(2017)
^محمد دامغانی نوری*, 9111164001
Comparison of static and dynamic buckling critical force in the homogeneous and composite columns (pillars)
(2011)
^محمد دامغانی نوری
Experimental Investigation of Polymeric Foam and Grooves Effects on Crashworthiness Characteristics of Thin-Walled Conical Tubes
EXPERIMENTAL TECHNIQUES(2012)
^محمد دامغانی نوری
بررسی تجربی جذب انرژی در تیر های ساندویچی با هسته ی مشبک پر شده از فوم، تحت بارگذاری خمشی شبه استاتیک
مهندسی مکانیک مدرس(2018)
9322172001, ^محمد دامغانی نوری*
Axial crushing and transverse bending responses of sandwich structures with lattice core
JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS(2018)
9322172001*, ^محمد دامغانی نوری
Experimental and numerical investigation of lattice core sandwich beams under low-velocity bending impact
JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS(2018)
9322172001*, ^محمد دامغانی نوری
بررسی اثر بهینه سازی ساختاری در قابلیت جذب انرژی تیرهای ساندویچی با هسته مشبک فلزی تحت بارگذاری خمش سه نقطه
مهندسی مکانیک مدرس(2018)
9322172001, ^محمد دامغانی نوری*
Experimental and numerical study on energy absorption of lattice-core sandwich beam
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES(2018)
9322172001*, ^محمد دامغانی نوری
Investigation of the numerical, experimental, statistical and optimization of thin-walled energy absorber with novel configuration using response surface method under axial loading
JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS(2020)
9211172001*, ^محمد دامغانی نوری
A crushing analysis and multi-objective optimization of thin-walledfive-cell structures
THIN-WALLED STRUCTURES(2019)
9211172001*, ^محمد دامغانی نوری
Axial crumpling of aluminum frusta tubes with induced axisymmetric folding patterns
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING(2013)
^محمد دامغانی نوری
Analytical model for energy absorption and plastic collapse of thin walled grooved frusta tubes
MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES(2012)
^محمد دامغانی نوری
Experimental and numerical investigation of grooves shape on the energy absorption of 6061-T6 aluminium tubes under axial compression
(2012)
محمد جواد رضوانی., ^محمد دامغانی نوری
Improving the Performance of the Sandwich Panel with the Corrugated Core Filled with Metal Foam: Mathematical and Numerical Methods
Mechanics of Advanced Composite Structures(2019)
^محمد دامغانی نوری, 9111164001*
حل تحلیلی و شبیه سازی تعیین ضریب شدت تنش دینامیکی و میدان تنش در صفحه ترکدار تحت بارگذاری انفجاری
مدل سازی در مهندسی(2012)
^محمد دامغانی نوری
Experimental investigations on the softening and ratcheting behaviors of steel cylindrical shell under cyclic axial loading
Journal of computational and applied research in mechanical engineering-دانشگاه شهید رجایی(2013)
م شریعتی, ^محمد دامغانی نوری
Investigation of microstructure and mechanical behavior of AISI420/ BNi-2 brazed joints under impact loading at high strain rates with the split Hopkinson bar
Welding in the World(2022)
9611172004, ^محمد دامغانی نوری*
High-velocity impact behavior of lignin/NR/hemp green composite: a comparative study
JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING(2022)
9611574002*, ^محمد دامغانی نوری
High strain-rate bulge forming of sheet metals using a solid bulging medium
Proceedings of the institution of mechanical engineers part B-Journal of engineering manufacture(2009)
م رمضانی, ه-م اکیل, ر احمد, ز-ئ ریپین, ^محمد دامغانی نوری
بررسی تجربی تاثیر درصد وزنی نانو ذرات بر جذب انرژی نانوکامپوزیت های استوانه ای در بارگذاری محوری شبه استاتیکی
مدل سازي در مهندسي(2023)
9611169017, حسین تقی پور, ^محمد دامغانی نوری*
Numerical and experimental investigation of impact strength and fracture mechanism of Kevlar and Hemp elastomeric thin biocomposite laminate under high-velocity impact: A comparative study
Materials Today Communications(2023)
9611574002*, ^محمد دامغانی نوری
Effect of filler metal thickness, brazing time, and brazing temperature on impact shear strength of AISI420/BNi-2 brazed joints at different strain rates
JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING(2022)
9611172004, ^محمد دامغانی نوری*
Investigating fracture behavior and energy absorption of flexible hybrid biocomposites with soft–hard rubber/biofiller layers and fabric impregnated with matrix under high-velocity impact
JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING(2023)
9611574002*, ^محمد دامغانی نوری
High-velocity impact behavior and quasi-static indentation of new elastomeric nanocomposites reinforced with cellulose nanofibers and lignin powder
POLYMER COMPOSITES(2024)
9611574002*, ^محمد دامغانی نوری
A novel flexible biocomposite with hemp woven fabric and natural rubber based on lignin green filler: investigation numerical and experimental under high-velocity impact
PHYSICA SCRIPTA(2023)
9611574002*, ^محمد دامغانی نوری
بررسی تاثیرات زمان فراز بار ضربه‌ای بر ضریب شدت تنش دینامیکی‌ در ترک دو بعدی نیمه بینهایت بر روی جسم نامحدود
مدل سازی در مهندسی(2013)
^محمد دامغانی نوری
Experimental and Numerical Study of the Effect of Longitudinal Reinforcements on Cylindrical and Conical Absorbers under Impact Loading
indian journal of science and technology(2014)
^محمد دامغانی نوری
Transient Response of Cracks Emanated from a Circular Hole under Impact Loading
International Journal of Natural and Engineering Sciences(2014)
^محمد دامغانی نوری
Analytical Calculation of Dynamic Stress Intensity Factors for a Single Hole-Edge Crack in an Infinite Plate
SYLWAN(2014)
^محمد دامغانی نوری
بررسی تجربی استوانه های مشبک تحت بارگذاری ضربه ای به عنوان جاذب انرژی
(2014)
^محمد دامغانی نوری
experimental and numerical investigation of expanded metal tubes absorber under axial impact loading
STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS(2015)
^محمد دامغانی نوری
BALANCING OF THE FLEXIBLE ROTORS WITH PARTICLE SWARM OPTIMIZATION METHOD
International Review of Mechanical Engineering(2011)
^علی قدوسیان, ^محمد دامغانی نوری
مطالعه تجربی و عددی پانل های ساندویچی با هسته ی مشبک تحت بارگذاری ضربه ای با سرعت پایین
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018(2018-04-24)
9322172001, ^محمد دامغانی نوری
بررسی تجربی و عددی اثر ضربه کم سرعت بر تیرهای جدار نازک، تحت بارگذاری خمشی
بیست و ششمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2018(2018-04-24)
9322172001*, ^محمد دامغانی نوری
شبیه سازی پیچش بدنه منفصل خودرو سدان با درنظر گرفتن زوایای پیچش از محل تعلیق جلو تا محل تعلیق عقب
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران/2019 ISME(2019-04-30)
9611574002*, ^محمد دامغانی نوری, 9322172001
بررسی تجربی رفتار جاذبهای انرژی جدارنازک با سطوح مختلف و دارای عیوب سطحی تحت بارگذاری ضربهای سرعت پایین
بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران/2019 ISME(2019-04-30)
حسین تقی پور*, 9611574002, ^محمد دامغانی نوری
بررسی تجربی میزان جذب انرژی در لوله های مربعی شکل جدارنازک با عیوب سطحی بیضو ی
بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران(2020-05-27)
حسین تقی پور*, 9711169002, ^محمد دامغانی نوری
بررسی تست سایش و مقاومت برشی در ترکیبات لنت ترمز تقویت شده با الیاف سلولوزی و سرامیکی
اولین همایش ملی محاسبات نرم علوم مهندسی در صنعت و جامعه(2022-02-22)
حسین تقی پور*, ^محمد دامغانی نوری, 9911169015, یاسر زلفعی پور
شبیه سازی تست ضربه هاپکینسون برای تعیین خواص دینامیکی مواد تحت بارگذاری ضربه ای
هفدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2009-05-19)
^محمد دامغانی نوری
تحلیل و شبیه سازی فروریزش ضربه گیرهای تلسکوپی تحت بار محوری و مقایسه آن با نتایج تجربی
هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2010-05-11)
^محمد دامغانی نوری
بررسی تاثیر پارامتر های ابعادی بر میزان جذب انرژی ضربه گیرهای لانه زنبوری
هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2010-05-11)
^محمد دامغانی نوری
بررسی تجربی و شبیه سازی عددی جذب انرژی در لوله های استوانه ای با شیار های مثلثی
هیجدهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران(2010-05-11)
^محمد دامغانی نوری
بررسی جذب انرژی در لوله آلومینیومی تقویت شده الیاف شیشه تحت نیروی محوری فشاری
دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2011-03-01)
^محمد دامغانی نوری
طراحی و ساخت شتاب دهنده پنوماتیکی برای بررسی رفتار دینامیکی مواد
دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2011-03-01)
^محمد دامغانی نوری, ^علی پهلوانی
ﻃﺮاحی و ﺳﺎﺧﺖ ﺿﺮﺑﻪ زن ﭘﻨﻮﻣﺎﺗیکی ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴﺖ هاپکینسون
‫نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران(2011-05-10)
^محمد دامغانی نوری
مدل تحلیلی و شبیه سازی تعیین خواص دینامیکی مواد با رفتار کارسختی غیر خطی در تست تیلور
یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2012-02-20)
^محمد دامغانی نوری
تعیین ضریب شدت تنش دینامیکی در صفحه با ترک مرکزی تحت بارگذاری خمشی ضربه‌ای گسترده به صورت تحلیلی و شبیه سازی
یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2012-02-20)
^محمد دامغانی نوری
تاثیر کمانش روی رفتار نرم شوندگی پوسته استوانه ای SS304Lتحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری
یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2012-02-20)
محمود شریعتی, ^محمد دامغانی نوری
بررسی تاثیرات هیدروفرمینگ بر ظرفیت جذب جاذب¬های انرژی
بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2012-05-15)
^محمد دامغانی نوری
Experimental Investigations On The Softening And Ratcheting Behavior Of Steel Cylindrical Shell Under Cyclic Axial Loading
بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2012-05-15)
محمود شریعتی, ^محمد دامغانی نوری
بررسی تجربی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای دارای گشودگی تحت بارگذاری کرنش کنترلی محوری تناوبی
بیستمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک(2012-05-15)
محمود شریعتی, ^محمد دامغانی نوری
مطالعه تجربي و شبيه¬سازي رفتار بالستيك كامپوزيت¬هاي چندلايه كاملاً سبز كنف/الاستومر
قياس كار احمد(تاریخ دفاع: 1402/12/20) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و عددي جذب انرژي نفوذي در صفحات پانل ساندويچي متشكل از رويه كولار / اپوكسي با هسته فوم پلي يورتان
پي سيار رضا(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جذب انرژي در نمونه هاي آلومينيومي با رويه¬هاي كامپوزيتي توليد شده توسط پرينتر سه بعدي تحت بارگذاري محوري
هاشمي مصطفي(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي و تجربي استحكام اتصالات جوش بريزينگ تحت بارگذاري ضربه اي در نرخ كرنش هاي بالا
نوري نياركي ميثم(تاریخ دفاع: 1402/07/27) ، مقطع : دكتري
طراحي ، بررسي تجربي و عددي ميزان جذب انرژي در لوله هاي مربعي شكل با ايجاد حفره هاي بيضوي
ارامي سيدحسين(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي اثر ضخامت و زاويه ي الياف بر جذب انرژي نقطه اي در ورق هاي كامپوزيتي با استفاده از دستگاه سقوط آزاد
نجفي اصل حميد(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سايز و درصد وزني نانو ذرات بر ميزان جذب انرژي جاذب هاي استوانه اي و مخروطي كامپوزيتي
عباسي پريا(تاریخ دفاع: 1399/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ميزان جذب انرژي صفحات كامپوزيتي تقويت شده با ذرات نانو و الياف شيشه، كتان و كربن تحت بارگذاري نفوذي ضربه اي
عبدوس مائده(تاریخ دفاع: 1398/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تجربي، عددي و تئوري جذب انرژي در پانل هاي ساندويچي با هسته مشبك تحت بارگذاري ديناميكي
تفضلي محمد(تاریخ دفاع: 1399/07/24) ، مقطع : دكتري
تحليل تجربي، عددي و تئوري جذب انرژي در پانل هاي ساندويچي با هسته مشبك تحت بارگذاري ديناميكي
تفضلي محمد(تاریخ دفاع: 1399/07/24) ، مقطع : دكتري
تحليل تجربي، عددي، نظري و بهينه سازي تيرهاي ساندويچي با هسته مشبك تحت بارگذاري عرضي به عنوان جاذب انرژي
تقي پور حسين(تاریخ دفاع: 1397/06/22) ، مقطع : دكتري
آناليز عددي و تجربي جذب انرژي در مخروط جدار نازك مشبك تحت بارگذاري محوري
عامري حميد(تاریخ دفاع: 1396/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تئوري و عددي جذب انرژي در استوانه هاي جدار نازك با هسته ي مشبك تحت بارگذاري محوري
رستم پور كوسه جعفر(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل تئوري و عددي جذب انرژي در تير ساندويچي با هسته راه راه موج دار تحت بار گذاري عرضي
موسوي نژاد سيد مرتضي(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تئوري، تجربي و عددي جاذب هاي استوانهاي جدار نازك تقويت شده با سلول هاي مستطيلي و تحت بارگذلري محوري
بيگدلي علي(تاریخ دفاع: 1397/12/16) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و عددي ضربه گيرهاي تيري شكل با سطح مقطع هاي مختلف تحت بار گذاري عرضي
عابدي زاده علي(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تئوري ميزان تغيير شكل پلاستيك و ميزان جذب انرژي ساندويچ پنل با هسته از نوع ورق موجدار پر شده با فوم فلزي تحت بار ديناميكي
ملكشاهيان كوثر(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تست تجربي ساندويچ پنل از نوع ورقه موجدار آلومينيوم پرشده از فوم فلزي تحت بار ديناميكي گسترده ناشي از دستگاه دراپ هامر
سفيدي ثمرين مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بدست آوردن رابطه جذب انرژي تحت تاثير اينرسي مربوط به سازه مشبك تحت بارگذاري ضربه اي و مقايسه با مدلسازي عددي
فتح اللهي اميربهزاد(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بدست آوردن رابطه جذب انرژي بر حسب حساسيت نرخ كرنش براي سازه مشبك تحت بارگذاري ضربه اي و مقايسه با مدلسازي عددي
متقي نيا فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين چقرمگي شكست ديناميكي مواد با استفاده از نيم ميله هاپكينسون به صورت تجربي
رشمه كريم علي(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ضرايب مدل جانسون- كوك به روش تجربي براي دو نمونه مسي و آلومينيومي
رئوفي مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/02/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جذب انرژي ضربه اي در سازه هاي ساندويچ با هسته فومي
متين فر عبدالوهاب(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و عددي تيوپ هاي مشبك تحت بارگذاري ضربه به عنوان جاذب هاي انرژي
قدس بين جهرمي علي(تاریخ دفاع: 1393/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي، تحليل تجربي و عددي قابليت جذب انرژي ديناميكي استوانه هاي مشبك
حاتمي حسين(تاریخ دفاع: 1394/07/09) ، مقطع : دكتري
-
ترحمي صفيه(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
زرگر محمدعلي(تاریخ دفاع: 1392/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
شكري حامد(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ضريب شدت تنش ديناميكي در نوك ترك منشعب شده از گشودگي بر روي ورق الاستيك...
رحماني حسين(تاریخ دفاع: 1393/09/06) ، مقطع : دكتري
تحليل و شبيه سازي تاثير ترك بر انتشار امواج ضربه اي الاستيك
افضلي فاطمه(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و شيه سازي تعيين خواص ديناميكي مواد با در نظر گرفتن تاثيرات نرخ كرنش در رفتار مكانيكي با اتفاده از تست موتور
صابر شهركي مليحه(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل تحليلي انرژي جذب شده در مخروط پر شده با فوم
جواهري اميررضا(تاریخ دفاع: 1391/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تغييرات قطر سلولهاي آلومينيوم فوم روي خواص جذب انرژي آن
دمرچي لو صالح(تاریخ دفاع: 1389/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي جذب انرژي در تيوب الومينيومي تقويت شده با الياف شيشه تحت نيروي محوري فشاري
عقيلي سيده مائده(تاریخ دفاع: 1389/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و شبيه سازي جاذب هاي انرژي با مقاطع دايزه اي و ذوذنقه اي
كهنسال واجارگاه مينا(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل و شبيه سازي كمانش در ميله هاي چند لايه اي تحت بارگذاري ضربه اي
شكري پور صمد(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه پارامتري مواد نانو كامپوزيت در ضربه با سرعت بالا
محمدزماني مهديه(تاریخ دفاع: 1390/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جذب انرژي در لوله هاي مخروطي جدارنازك شياردار تحت بارگذاري محوري
رضواني محمدجواد(تاریخ دفاع: 1392/01/22) ، مقطع : دكتري
طراحي و ساخت سيستم نيوماتيكي شتاب دهنده
پهلواني علي(تاریخ دفاع: 1390/06/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
کاربرد msC.visual nastran desktop 4d در دینامیک، ارتعاشات و طراحی مکانیزمها
کاربرد msC.visual nastran desktop 4d در دینامیک، ارتعاشات و طراحی مکانیزمها
ضربه گیر مخروطی شیاردار پرشده از فوم پلی اورتان
()
طراحی و ساخت دستگاه نورد نوارها(ناظر)
(2016-05-23)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
شماره تمرین   (172 بار دانلود)
توجه: شماره تمرین های مشخص شده در فایل PDF از کتاب مرجع ( کتاب مرجع را از بخش طراحی مکانیزم ها دانلود کنید) بوده و هر دانشجو باید پاسخ دهد و در زمان مشخص تحویل نماید.
شماره حل تمرین برای هر گروه   (863 بار دانلود)
فایل آموزشی درس دینامیک ماشین 6   (833 بار دانلود)
فایل آموزشی درس دینامیک ماشین 5   (829 بار دانلود)
فایل آموزشی درس دینامیک ماشین 4   (819 بار دانلود)
فایل آموزشی درس دینامیک ماشین 3   (850 بار دانلود)
فایل آموزشی درس دینامیک ماشین 2   (923 بار دانلود)
فایل آموزشی درس دینامیک ماشین 1   (1049 بار دانلود)
پروژه درس الاستیسیته   (789 بار دانلود)
فصل 8   (891 بار دانلود)
فصل 7   (942 بار دانلود)
فصل 6   (870 بار دانلود)
فصل 4   (951 بار دانلود)
فصل 3   (1120 بار دانلود)
فصل هشتم - دیسک های دوار   (666 بار دانلود)
فصل هفتم - استوانه جدار ضخیم   (716 بار دانلود)
فصل ششم- پیچش   (815 بار دانلود)
فصل پنجم- روابط قطبی   (731 بار دانلود)
فصل چهارم- تنش و کرنش صفحه ای   (733 بار دانلود)
فصل سوم- تنش و کرنش   (671 بار دانلود)
فصل دوم- کرنش   (716 بار دانلود)
فصل اول-تنش   (741 بار دانلود)
حل تمرین بر اساس شماره گروه   (1352 بار دانلود)
فصل چهارم:مسائل دو بعدی (روابط قطبی)   (759 بار دانلود)
فصل هفدهم: نیروهای ماند در ماشینها (10/19/2014)   (819 بار دانلود)
فصل نوزدهم: موازنه جرم های دوار (4/19/2015)   (763 بار دانلود)
تنش-قسمت 2 (10/19/2014)   (675 بار دانلود)
روابط بین تنش و کرنش- قسمت 1 (10/19/2014)   (788 بار دانلود)
پیچش (10/19/2014)   (942 بار دانلود)
استوانه جدار ضخیم-قسمت 2 (10/19/2014)   (692 بار دانلود)
روابط قطبی-قسمت2 (10/19/2014)   (763 بار دانلود)
chapter5-plane theory of elasticity in rectangular caresian coordinates (10/19/2014)   (1173 بار دانلود)
chapter7-prismatic bar subjected to end load (10/19/2014)   (743 بار دانلود)
مراجع2 (3/6/2016)   (1466 بار دانلود)
انتشار موجهای تنش محوری و تنش پیچشی ناشی از ضربه در میله های بلند منشوری (10/19/2014)   (1016 بار دانلود)
بارم بندی درس مکانیک ضربه *میان ترم 5 نمره *پروژه 4 نمره *پایان ترم 10 نمره *حل مسائل 1 نمره
تحلیل پلاستیک سازه های تحت بار ضربه ای (10/19/2014)   (820 بار دانلود)
فصل اول: تحلیل تنش   (1500 بار دانلود)
فصل سوم: روابط تنش و کرنش   (904 بار دانلود)
فصل ششم: تعیین سرعت با روش سرعت نسبی (10/19/2014)   (2517 بار دانلود)
فصل هفتم-استوانه های جدار ضخیم و دیسک های دوار   (857 بار دانلود)
فصل سیزدهم: زنجیرچرخ دنده ها، پیچهای انتقال،مزیت مکانیکی(10/19/2014)   (1248 بار دانلود)
تمرین های درس مکانیک ضربه   (1136 بار دانلود)
فصل هجدهم: چرخ لنگرها (4/19/2015)   (791 بار دانلود)
تنش-قسمت 1 (10/19/2014)   (793 بار دانلود)
بارم بندی درس الاستیسیته *امتحان میان ترم 6 نمره *امتحان پایان ترم 10 نمره *حل مسائل 4 نمره
کرنش - جابجایی (10/19/2014)   (755 بار دانلود)
روابط بین تنش و کرنش- قسمت 2 (10/19/2014)   (721 بار دانلود)
استوانه جدار ضخیم-قسمت 1 (10/19/2014)   (769 بار دانلود)
روابط قطبی-قسمت1 (10/19/2014)   (716 بار دانلود)
روابط قطبی-قسمت3 (10/19/2014)   (788 بار دانلود)
chapter6-plane elasticity in polar coordinates (10/19/2014)   (1419 بار دانلود)
مراجع1 (3/6/2016)   (4462 بار دانلود)
مراجع3 (3/6/2016)   (841 بار دانلود)
موجهای تنش الاستیک و تنش پلاستیک در میله ها (10/19/2014)   (854 بار دانلود)
Analytical Kinematics Of Mechanisms (10/19/2014)   (1582 بار دانلود)
بارم بندی درس طراحی مکانیزم ها *امتحان پایان ترم 10 نمره *برنامه نویسی 5.5 نمره *مسائل آخر فصل 1.5 نمره *امتحان میان ترم 3 نمره
فصل دوم: کرنش و تغییر مکن   (767 بار دانلود)
فصل چهارم:مسائل دو بعدی (تابع تنش ایری)   (817 بار دانلود)
فصل هفتم: تعیین شتاب (10/19/2014)   (1109 بار دانلود)
فصل ششم- پیچش   (789 بار دانلود)
فصل شانزدهم: نیروهای استاتیکی در ماشینها (10/19/2014)   (965 بار دانلود)
فصل چهار: مرکز آنی (10/19/2014)   (1504 بار دانلود)
فصل سوم: میله بندی (10/19/2014)   (1084 بار دانلود)
بارم بندی درس دینامیک ماشین *امتحان میان ترم 5 نمره *امتحان پایان ترم 10 نمره *پروژه 3 نمره *حل مسائل 2 نمره
فصل پنجم: تعیین سرعت توسط مرکز آنی (10/19/2014)   (780 بار دانلود)
فصل ششم- پیچش (2/9/2015)   (1435 بار دانلود)
فصل هفتم-بخش دوم- دیسک های دوار (2/9/2015)   (676 بار دانلود)
فصل هفتم-بخش اول- استوانه های جدار ضخیم(2/9/2015)   (860 بار دانلود)
فصل چهارم:مسائل دومحوری (10/19/2014)   (1265 بار دانلود)
فصل سوم: روابط تنش و کرنش (10/19/2014)   (4627 بار دانلود)
فصل اول: تحلیل تنش (10/19/2014)   (1355 بار دانلود)
بارمبندی درس مقاومت مصالح 3(پیشرفته) *امتحان میان ترم 6 نمره *امتحان پایان ترم 12 نمره *حل مسائل 2 نمره
فصل دوم: کرنش و تغییر مکان (10/19/2014)   (914 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مقاومت پیشرفته   (754 بار دانلود)
رشته : مکانیک , گرایش : جامدات
تئوری الاستیسیته   (689 بار دانلود)
رشته : مکانیک , گرایش : جامدات
دینامیک ماشین   (867 بار دانلود)
رشته : مکانیک , گرایش : جامدات
طراحی مکانیزم ها   (787 بار دانلود)
رشته : مکانیک , گرایش : جامدات
تئوری الاستیسیته   (606 بار دانلود)
رشته : مکانیک , گرایش : طراحی کاربردی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشکده فنی و مهندسی - گروه مکانیک
mnoori@semnan.ac.ir
(+98)2331532349

فرم تماس